Các Kiểm sát viên đã làm việc với Ban giám thị Trại tạm giam, đồng thời kiểm sát việc niêm yết danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách cử tri, việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.

Tổ công tác tập trung kiểm sát công tác tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử theo quy định. Qua đó, yêu cầu Ban giám thị trại có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quản lý giam giữ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tổ chức bầu cử để thông cung, vi phạm nội quy cơ sở giam giữ, trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Một số hình ảnh công tác kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định:

leftcenterrightdel
 Kiểm sát việc niêm yết danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.
leftcenterrightdel
  Kiểm sát việc niêm yết danh sách cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.
leftcenterrightdel
Phổ biến quyền và nghĩa vụ cho người bị tạm giam. 
leftcenterrightdel
 Phát thẻ cử tri cho người bị tạm giam.
leftcenterrightdel
 Tuyên truyền pháp luật về bầu cử cho người bị tạm giam.

 

 


Phạm Đức Hùng