Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao cùng Thủ trưởng các đơn vị là thành viên thuộc Khối thi đua số 3.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua số 3 đã được nghe trình bày Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2021, dự thảo giao ước thi đua của Khối; đồng thời nghe thông báo kết quả đăng ký tham gia thi đua và các danh hiệu thi đua cụ thể của các đơn vị thành viên.

Khối thi đua số 3 gồm 7 đơn vị, gồm: Văn phòng VKSND tối cao, Vụ 14, Vụ 15, Vụ 16, Cục 2, Cục 3, Thanh tra VKSND tối cao. Năm 2021, các đơn vị thành viên trong Khối thống nhất thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động; bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 của ngành KSND đó là: “Đoàn kết, kỷ cương, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương châm công tác của Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và các đại biểu chứng kiến Thủ trưởng các đơn vị trong Khối thi đua số 3 ký giao ước thi đua. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, các thành viên trong Khối 3 phát động phong trào thi đua với chủ đề đó là: Lãnh đạo phải “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, cấp dưới phải “Trung thực, tận tụy, kỷ cương, kỷ luật”; thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2021 của mỗi đơn vị.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, cố gắng của các thành viên trong Khối thi đua số 3 để tiến hành phát động và tổ chức ký kết giao ước thi đua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nêu rõ, việc phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua của Khối 3 sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ bản đồng tình với dự thảo Giao ước và Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua của Khối 3, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác của Ngành, Kế hoạch công tác trọng tâm của cơ quan VKSND tối cao, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phát động phong trào thi đua năm 2021, từ đó giúp cho hoạt động thi đua của Khối 3 đạt thực chất, hiệu quả.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm cũng lưu ý các đơn vị trong Khối tiếp tục quan tâm, nghiên cứu đổi mới, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến; việc khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công bằng, dân chủ nhằm tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị; đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do cơ quan và Ngành phát động.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm mong rằng, cùng với việc phát động, ký kết giao ước thi đua, các đơn vị thành viên trong Khối cần triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn phong trào với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

“Với sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, công chức, Khối thi đua số 3 sẽ đạt được những thành tích tốt hơn trong năm 2021 và thời gian tới” - Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm tin tưởng.

 

Đắc Thái