leftcenterrightdel
 Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra gồm có đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, Trưởng đoàn; cùng tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Văn Trường, Phó Vụ trưởng Vụ 9, Phó Trưởng đoàn; Nghiêm Trọng Tân, Trưởng phòng; Thái Văn Đoàn, Trưởng phòng; Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng thuộc VKSND tối cao.

VKSND tỉnh Hậu Giang có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện Trưởng; đồng chí Hồ Ánh Tuyết, ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; đồng chí Trưởng phòng 9; Chánh Văn phòng; Trưởng phòng 15 VKSND tỉnh và các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện. Buổi công bố quyết định kiểm tra được kết nối trực tuyến đến 8 điểm cầu VKSND cấp huyện.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 356/QĐ-VKSTC ngày 4/10/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc kiểm tra công tác chỉ đạo việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại VKSND tỉnh Hậu Giang.

Thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh Hậu Giang, đồng chí Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác chỉ đạo việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Ngành kiểm sát Hậu Giang (thời điểm từ ngày 1/12/2021 đến ngày 31/5/2023).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao nhấn mạnh, công tác kiểm tra được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Ngành KSND (Thông báo số 145/TB-VKSTC ngày 11/7/2023). Việc kiểm tra trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm và thận trọng nhằm giúp đơn vị phát hiện hạn chế, thiếu sót, từ đó có những hướng dẫn cụ thể để đơn vị được kiểm tra khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng công tác.

Đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao yêu cầu Đoàn kiểm tra chú ý đánh giá cách làm hay, hiệu quả của đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phát hiện tồn tại, hạn chế, thiếu sót, chỉ ra nguyên nhân, kiến nghị, yêu cầu đơn vị có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đối với VKSND tỉnh Hậu Giang, yêu cầu phối hợp với Đoàn kiểm tra trong việc cung cấp tài liệu, giải trình hoặc báo cáo bổ sung theo yêu cầu. Sau khi Đoàn kiểm tra kết luận, yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đề ra giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra VKSND tối cao sẽ tiến hành kiểm tra tại VKSND tỉnh Hậu Giang từ ngày 17/10/2023 đến 20/10/2023./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Trần Trân