Cụm thi đua số 8 - VKSND tối cao gồm các đơn vị VKSND tỉnh Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở VKSND tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Viện, lãnh đạo Văn phòng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị Cụm thi đua số 8. Chủ trì và điều hành Hội nghị do đồng chí Phạm Thị Kim Liên – Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi (Đơn vị Cụm trưởng) và đồng chí Phạm Thu - Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Thuận (Đơn vị Cụm phó).

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị được xem video clip đánh giá công tác triển khai phong trào thi đua của các đơn vị thành viên như: tổ chức ký kết Giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua,triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Thành viên trong Cụm triển khai thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả”, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, đầy đủ các các giải pháp để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ của ngành KSND.

Bên cạnh đó, mỗi đơn vị thành viên trong Cụm thi đua tiếp tục triển khai thực hiện việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, đổi mới sáng tạo trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm cụ chính trị của Ngành, địa phương.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận, phát biểu những cách làm hay, sáng tạo, có tính mới mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Viện cùng lãnh đạo Văn phòng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị Cụm thi đua số 8 chụp hình lưu niệm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thu - Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Thuận (Đơn vị Cụm phó) đề nghị các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 8 phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, tiếp tục đoàn kết thống nhất, giao lưu học hỏi, có biện pháp, giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Còn đồng chí Trần Văn Sang – Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định cũng đánh giá cao việc tổ chức, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Cụm, hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, như: tập trung thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tăng cường công tác kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan đạt hiệu quả cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND.

Đồng chí Trần Văn Sang cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua với tinh thần cầu thị cần tăng cường trao đổi, chia sẻ một số biện pháp, kinh nghiệm cách làm hay, thực hiện tốt một số nội dung công tác nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đến.

Minh Chung - X.N