Cụm thi đua số 6 ngành KSND vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị được tổ chức tại tại trụ sở VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự Hội nghị gồm đại diện lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng và công chức làm công tác thi đua - khen thưởng của VKSND 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 6 là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Hội nghị đã xem video clip kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của các thành viên Cụm thi đua số 6. Với chủ đề: “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”. Thời gian qua, các đơn vị trong Cụm đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời quán triệt và triển khai phong trào thi đua năm 2023 đến toàn thể công chức, người lao động, qua đó cùng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo các đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó điều hành hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 ngành KSND đã triển khai thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị tăng cường chỉ đạo VKSND hai cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên và có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn các tỉnh.

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của Cụm trưởng thi đua, các đơn vị trong Cụm tiến hành bỏ phiếu để trình Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng Khen cho VKSND tỉnh Thanh Hóa, VKSND tỉnh Nghệ An đã có thành tích trong Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tặng Bằng khen cho VKSND tỉnh Hà Tĩnh, VKSND tỉnh Quảng Trị do có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 và tặng Bằng khen cho VKSND tỉnh Quảng Bình, VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn. Cụm thi đua số 6 xác định phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2023 là tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 ngành KSND, Khối thi đua Nội chính của tỉnh.

Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án; các chỉ tiêu theo Hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 139 ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự Hội nghị đang theo dõi Báo cáo sơ kết trình chiếu bằng video clip.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị; khích lệ, động viên công chức, người lao động tích cực thi đua, lao động sáng tạo, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực công tác; chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Ngành. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2023). 

Thực hiện tổng kết phong trào thi đua bảo đảm thời hạn và chất lượng; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cơ quan, đơn vị. Bình xét, khen thưởng bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Kịp thời biểu dương, nhận rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong Cụm.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, cũng như các hoạt động giao lưu về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

Xuân Nha