Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Việt Hồng – Chánh Thanh tra VKSND TP Đà Nẵng đã đánh giá cao tập thể lãnh đạo VKSND quận Ngũ Hành Sơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, sổ sách đảm bảo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Đồng thời, Đoàn thanh tra cũng ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản công,... Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn có những tồn tại thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần được khắc phục.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Đà Nẵng đã tiến hành công bố kết luận thanh tra tại VKSND quận Ngũ Hành Sơn.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn tiếp thu kết luận của Đoàn thanh tra, nhất là những nội dung còn tồn tại, thiếu sót để đơn vị có biện pháp khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới nhằm thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Thùy Trang- VKSND quận Ngũ Hành Sơn