VKSND tối cao vừa ban hành Thông báo số 92/TB-VKSTC thông báo Kết luận chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại buổi làm việc với giảng viên, học viên, sinh viên hai cơ sở đào tạo của ngành Kiểm sát nhân dân để các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Thông báo số 92/TB-VKSTC nêu rõ, ngày 19/4/2021, tại buổi làm việc với giảng viên, học viên, sinh viên của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đã kết luận, chỉ đạo một số nội dung.

Cụ thể, toàn thể giảng viên, học viên, sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện cần quán triệt, thực hiện nghiêm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, lấy đó làm kim chỉ nam trong suốt quá trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường và quá trình học tập, rèn luyện của học viên, sinh viên.

Giao Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tìm phương pháp giảng dạy và học theo hướng đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng truyền hình trực tuyến vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật những quy định mới của pháp luật và yêu cầu của Ngành về nhiệm vụ công tác kiểm sát trong giai đoạn hiện nay.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cùng các sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Việt Cường)  

Chú trọng đào tạo các kỹ năng chuyên sâu của Kiểm sát viên trong giải quyết các vụ án, vụ việc; tăng cường thời lượng đào tạo kiến thức, kỹ năng thực tiễn trong quá trình giảng dạy; cử học viên, sinh viên thực tập tại các Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện hoặc Cơ quan điều tra VKSND tối cao theo nguyện vọng và nhu cầu công tác.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trong quy hoạch tại các VKSND cấp tỉnh, cấp huyện.

Quá trình giảng dạy, các nhà trường cần chú trọng giáo dục cho học viên, sinh viên về truyền thống và khơi dậy niềm tự hào đối với Ngành; đưa nội dung đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, bản lĩnh và kỹ năng nghề vào nội dung giảng dạy, qua đó giúp học viên, sinh viên nhận thức rõ được vị trí, vai trò và trọng trách của ngành Kiểm sát với Đảng và Nhân dân.

Học viên, sinh viên tại hai cơ sở đào tạo trong quá trình học tập cần tăng cường trau dồi kiến thức về công tác kiểm sát và cả kiến thức thuộc các lĩnh vực, chuyên ngành khác để tạo tính chuyên sâu cũng như tính toàn diện đối với cán bộ Kiểm sát. Đồng thời, tăng cường rèn luyện kỹ năng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị nhằm đáp ứng được yêu cầu công tác ngay khi được phân công nhiệm vụ.

Ngoài ra, Thông báo số 92/TB-VKSTC còn nêu rõ: Vụ 15 phối hợp với hai trường nghiên cứu cơ chế tuyển dụng đặc cách vào ngành Kiểm sát theo chính sách thu hút đối với các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và các sinh viên được cử đi đào tạo tại Hungary, Hàn Quốc.

Chủ trì, phối hợp với Vụ 14 và hai trường nghiên cứu, tham mưu xây dựng bộ đề thi với đáp án mở và công khai đáp án trong các kỳ thi tuyển dụng công chức, tuyển chọn chức danh tư pháp để bảo đảm tính minh bạch, khách quan và yêu cầu về chất lượng.

P.V