Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng gồm 16 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ 16 đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết mà hạt nhân là chi uỷ và tập thể lãnh đạo Vụ; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong đơn vị. Ngay từ đầu năm, chi uỷ và lãnh đạo đơn vị đã họp và đề ra chương trình công tác, trên cơ sở đó các phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức.

Kết quả, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: Công tác tham mưu; tổ chức Hội nghị triển khai công tác, hướng dẫn công tác thi đua và đề nghị khen thưởng; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; làm tốt công tác khen thưởng (thường xuyên, cấp Nhà nước, theo đợt, đột xuất, tặng Kỷ niệm chương)...

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Việt Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ 16 phát biểu tại Đại hội. 

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, toàn thể đảng viên trong chi bộ tham gia đầy đủ các buổi học tập các Nghị quyết của đảng do Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức. Chi bộ, Ban chi uỷ đã quan tâm thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, nội dung gắn với những nhiệm vụ cụ thể của đơn vị trong từng thời điểm.

Nhiệm kỳ qua, trong Chi bộ cũng như chính quyền không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm.

leftcenterrightdel
Chi ủy Chi bộ Vụ 16 nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội. 
leftcenterrightdel
Tập thể lãnh đạo Vụ 16 chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 16 nhiệm kỳ 2020-2022. 

Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ Vụ 16 xác định tiếp tục tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên trong chi bộ.

Bên cạnh đó, chi bộ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và công tác chuyên môn nghiệp vụ, tập trung lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng.

Mặt khác, chi bộ tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, đổi mới và cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, chi bộ quan tâm lãnh đạo việc đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị như Công đoàn, Tổ luật gia, Tổ nữ công nhằm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong thực hiện tốt công tác chuyên môn; tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động. 

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Chi bộ Vụ 16 nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Kết quả, đồng chí Phùng Văn Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ 16 được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Thị Xuân Huyên được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đắc Thái