leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025. 

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao, với tinh thần đề cao trách nhiệm của đảng viên, giữa Chi ủy và lãnh đạo đơn vị thường xuyên phối hợp, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo nên hàng năm Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Trong năm 2020, 2021 Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Hữu Thanh phát biểu tại Đại hội Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chi bộ Thanh tra  VKSND tối cao tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát chủ trương các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, giữ vững kỉ cương, kỉ luật, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị.

Cụ thể, xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tất cả đảng viên tham gia học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy khối và Đảng ủy  VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2022-2025.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, đảng viên; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên;

Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của cấp trên; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhất trí với phương hướng, các chỉ tiêu cơ bản, các nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Chi ủy Chi bộ khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức và biện pháp tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong toàn Chi bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tổ chức thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao đã bầu ra Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí: Mai Thị Nam, Tô Thị Phượng và Nguyễn Hữu Cảnh. Trong đó, đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Minh Nhật