leftcenterrightdel
 Cán bộ, Kiểm sát viên tham gia hiến máu.

Được biết, hoạt động hiến máu nhân đạo được VKSND huyện Đak Pơ tổ chức thường niên qua các năm, hoạt động nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, người lao động cùng đoàn viên, thanh niên trong và ngoài ngành tham gia.  Đây là một hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn cao cả.

“Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” là phương châm mà Ban tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện hướng đến và cũng là phương châm mà mỗi cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Đak Pơ mong muốn thực hiện.

Chí Linh