Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Viện trưởng VKSND TP Chí Linh, báo cáo công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp từ năm 2019 đến hết 9 tháng đầu năm 2021.

Thời gian qua, VKSND TP Chí Linh đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý tình hình tội phạm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan, sai; các chỉ tiêu nghiệp vụ đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức của Ngành và Quốc hội giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Viện trưởng VKSND TP Chí Linh phát biểu tại buổi làm việc. 

VKSND TP Chí Linh phối hợp chặt chẽ với các ngành trong Khối Nội chính; các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Kết quả công tác đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phục vụ thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các năm 2019 và 2020, đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; 9 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu nghiệp vụ đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo kế hoạch cả năm 2021 đã đề ra.

Các thành viên trong Đoàn giám sát cơ bản nhất trí với báo cáo của VKSND TP Chí Linh, đồng thời, đề nghị đánh giá, làm rõ một số nội dung về tình hình tội phạm trên địa bàn, đặc biệt tội phạm trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng..., tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội, vấn đề giải quyết án tạm đình chỉ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Đức – Viện trưởng VKSND TP Chí Linh đã tiếp thu và giải trình làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát quan tâm; Đồng thời đề nghị với Đoàn giám sát báo cáo HĐND thành phố một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND - UBND thành phố để VKSND TP Chí Linh hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu kết luận, đồng chí Tô Văn Sang, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố Chí Linh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của VKSND TP Chí Linh từ năm 2019 đến nay và đề nghị trong thời gian tới, Viện kiểm sát cần tích cực triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, kế hoạch công tác đề ra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong Khối Nội chính, nhất là Công an, Tòa án, Chi cục THADS trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và cấp ủy giao, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Như Sáng - Thu Trang