Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND.

Theo báo cáo, năm 2018, Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các quy định mới của pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đã ban hành, chỉ đạo thực hiện 4 kế hoạch về phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng, chống ma túy và phòng chống tệ nạn mại dâm.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm; đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, bảo đảm triển khai thi hành nghiêm, hiệu quả các đạo luật mới về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND.

Công tác hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, hiệu quả hơn; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được tăng cường, đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, từng bước tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tội phạm.

Tại hội nghị, sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Nguyễn Văn Quảng đã phát biểu đề nghị Tổ giúp việc bổ sung các ý kiến góp ý để hoàn thiện các tài liệu về phòng, chống tội phạm năm 2019.

leftcenterrightdel
 Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, năm 2019 Ban Chỉ đạo 138 của Ngành phải tiếp tục bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 của Trung ương về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2019. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, lãnh đạo VKSND các cấp, Thủ trưởng các đơn vị, công chức trong phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm...

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, cần rà soát lại những nhiệm vụ mà các đơn vị chưa hoàn thành liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 để tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành vào cuối tháng 4/2019. Bên cạnh đó, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cần xây dựng Kế hoạch chung về phòng, chống tội phạm năm 2019, trong đó có các mục cụ thể, sau đó gửi các đơn vị đóng góp ý kiến để ban hành trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây là nội dung quan trọng. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của Ngành về các vụ án, vụ việc, các quyết định tố tụng theo đúng Quyết định số 596 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành KSND.

Đồng thời, công tác tuyên truyền cần quan tâm tuyên truyền, xây dựng các nhân tố, đơn vị, cá nhân điển hình ở VKSND các cấp trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm như tham nhũng, kinh tế, ma tuý, tội phạm xâm phạm trẻ em, xâm phạm hoạt động tư pháp; đồng thời, các cơ quan báo chí chuyên trách của ngành cần có kế hoạch phối hợp để xây dựng bộ phim tài liệu nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND…

Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 yêu cầu: Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; tăng cường phát sóng Chương trình truyền hình KSND, phối hợp với Đài THVN xây dựng bộ phim truyền hình về Ngành.

 

V.T