Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 3 cùng toàn thể cán bộ, công chức, Kiểm sát viên thuộc đơn vị.

Trong năm qua, Vụ 3 đã ban hành 38 yêu cầu điều tra đối với các vụ án mới khởi tố (tỉ lệ 100%); mỗi nguồn tin về tội phạm có ít nhất một yêu cầu kiểm tra, xác minh. Kiểm sát viên bám sát tiến độ điều tra, phối hợp cùng Điều tra viên tiến hành rà soát, đánh giá chứng cứ, tài liệu, bảo đảm việc phê chuẩn các lệnh, quyết định của CQĐT có căn cứ, đúng pháp luật.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử tăng cao so với cùng kỳ; các chỉ tiêu nghiệp vụ như: Tỉ lệ giải quyết án giai đoạn truy tố tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó tỉ lệ giải quyết án thuộc diện Ban Chỉ đạo đạt 100%; tỉ lệ người bị bắt, tạm giữ sau đó khởi tố bị can đạt 100%; tỉ lệ Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giảm, không có vụ án, bị can đình chỉ do không phạm tội.

Cùng với đó, đơn vị đã tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; kịp thời yêu cầu xác minh, phối hợp chặt chẽ với CQĐT trong việc áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các đối tượng chiếm đoạt, làm thất thoát tài sản.

Tại Hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình công tác và ý kiến phát biểu của các công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã phát biểu kết luận Hội nghị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu trong năm 2021, Vụ 3 cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND, Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 của cơ quan VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành liên quan đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế. Đồng thời, tập trung giải quyết đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đơn vị cũng cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của VKSND trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, chú trọng áp dụng các biện pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm bảo đảm thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm những khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Mặt khác, Vụ 3 cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian qua; bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm.

Muốn làm được điều đó, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho rằng, đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm sát viên trong đơn vị phải thực sự là những người có năng lực, kinh nghiệm, trình độ, bản lĩnh.

Đắc Thái