Sáng nay 7/7, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện Cấp cao 2) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020. Theo đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng Viện cấp cao 2, hội nghị nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị của Viện cấp cao 2 trong 6 tháng vừa qua.

Hội nghị cũng đánh giá lại những mặt còn hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ qua đó chỉ ra nguyên nhân và trách nhiệm. Từ những đánh giá này, đơn vị xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, bảo đảm các chỉ tiêu công tác đã được đề ra.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Văn Cần - Viện trưởng VKSND cấp cao 2 chỉ đạo hội nghị 

Báo cáo của Viện cấp cao 2 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao tỷ lệ và chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tiếp tục tăng cường công tác kiểm sát các bản án đã có hiệu lực pháp luật do VKS địa phương gửi đến, kịp thời phát hiện và kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án có vi phạm theo yêu cầu của Chỉ thị công tác ngành năm 2020.

Thực hiện ngay việc yêu cầu Tòa án địa phương chuyển hồ sơ vụ án khi có đơn đề nghị hoặc phát hiện bản án có vi phạm; bảo đảm thời hạn nghiên cứu, giải quyết đối với từng hồ sơ đã rút được; chú trọng và tập trung vào các căn cứ để kháng nghị. Đây là các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kháng nghị, bảo đảm việc kháng nghị có chất lượng, hoàn thành các chỉ tiêu do Quốc hội và Ngành đã đề ra.

Trong kỳ, đơn vị đã thụ lý 151 hồ sơ theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Đã giải quyết 123 hồ sơ, đạt tỷ lệ 81,46%, trong đó ban hành 19 kháng nghị giám đốc thẩm, gồm: 06 kháng nghị thông qua kiểm sát bản án, 13 kháng nghị thông qua giải quyết đơn, công văn đề nghị.

Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ 77,78%, vượt 7,78% so với chỉ tiêu Quốc hội Ngành đề ra; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của đơn vị được Tòa án chấp nhận đạt tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu Quốc hội và Ngành đề ra; Tỷ lệ số kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện cấp cao 2 trên tổng số vụ án được Tòa cấp cao xét xử theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên sửa, hủy án là 186%, vượt xa so với chỉ tiêu Ngành đề ra.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả và chất lượng công tác kháng nghị trong lĩnh vực này của Viện cấp cao 2 luôn được chú trọng, và là điểm nhấn về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công tác đột phá của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020.

Các VKSND địa phương đã thực hiện tốt việc báo cáo đề nghị Viện cấp cao 2 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm khi kiểm sát phát hiện việc xét xử của Tòa án địa phương có vi phạm như: Đăk Lăk, Quảng Nam, Khánh Hòa, Quảng Trị, Bình Định, Đà Nẵng.

Các VKSND địa phương có báo cáo đề nghị được chấp nhận ban hành kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ cao như: Bình Định, Khánh Hòa Kon Tum. VKSND Quảng Nam là đơn vị nổi bật và tích cực báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm với 22 báo cáo, trong đó có 06 báo cáo được Viện cấp cao 2 chấp nhận ban hành kháng nghị. Tuy nhiên, cũng có VKSND địa phương trong kỳ không có báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm vụ nào như: Quảng Ngãi, Gia Lai, Thừa Thiên Huế.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện cấp cao 2 đã phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp của Tòa cấp cao và các cơ quan tư pháp địa phương trong khu vực như: Vi phạm về việc chuyển giao bản án, quyết định, chuyển hồ sơ vụ án của Tòa cấp cao; vi phạm về việc xác định nhân thân của người phạm tội; vi phạm trong việc áp dụng không đúng khung hình phạt; vi phạm về việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội;

Vi phạm trong việc áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tuyên phạt bị cáo mức án dưới khung hình phạt, nhận định và áp dụng những tình tiết giảm nhẹ không có căn cứ trong giai đoạn phúc thẩm để sửa án sơ thẩm cho bị cáo được hưởng án treo không đúng quy định; áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm án cho bị cáo không đúng quy định của pháp luật; nhận định bị cáo phạm tội chưa đạt để giảm hình phạt đối với bị cáo...

Bên cạnh công tác kháng nghị, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự cũng luôn được đơn vị chú trọng thực hiện. Việc kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình; kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động; kiểm sát bản án, quyết định và công tác giải quyết đơn đã được Viện cấp cao 2 thực hiện một cách nghiêm túc đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo Viện cấp cao 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng các kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra; nắm chắc tình hình, kết quả hoạt động và tiến độ thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ở tất cả các khâu công tác nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác và bảo đảm hoàn thành tốt Kế hoạch công tác năm 2020…

Xuân Nha