Những ngày tháng 7, các tổ chức Đoàn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều mô hình ý nghĩa với mong muốn tri ân những hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, Thương bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.