Chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" tại bến Bình Đông (Quận 8) duy nhất của TP Hồ Chí Minh đang tấp nập người mua, người bán. Đây là chợ hoa được mở cửa sớm nhất tại TP Hồ Chí Minh để người dân có thể tham quan, mua hoa Tết.