(BVPL) -  Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. Trong đó có một phần nội dung quy định các mức xử phạt liên quan đến rượu, bia, lôi kéo người khác uống rượu bia bị phạt 500.000 - 1.000.000 đồng, ép người khác uống rượu bia bị phạt từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng...