̣(BVPL) - Những ngày vừa qua, đoàn người chạy xe máy từ các tỉnh phía nam vẫn nối đuôi nhau hướng về nơi “chôn nhau, cắt rốn”. Trong đoàn người đó, có cả những đứa trẻ  “đội nắng, dầm mưa” cùng bố, mẹ, người thân vượt cả nghìn cây số để về quê...