(BVPL) - Sau 20 ngày "ai ở đâu ở yên đó", người dân trên địa bàn 14 xã, phường vùng xanh ở TP  Đà Nẵng  đã được phép đi chợ trở lại với tần suất 5 ngày/lần, phải có giấy đi chợ QRCode hợp lệ theo quy định và đồng thời  các chợ phải bố trí các quầy hàng giãn cách, bán hàng qua tấm chắn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.