(BVPL) – Sau giai đoạn “khởi động” Kế hoạch thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội (từ 1-15/10), từ 0h ngày 16/10, tỉnh Khánh Hòa triển khai giai đoạn 2 Kế hoạch này. Cùng với kết quả tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1 đạt trên 97% dân số (từ 18 tuổi trở lên) và 35% mũi hai, tình hình dịch bệnh tại địa phương đã cơ bản được kiểm soát, với các biện pháp phòng, chống dịch mới linh hoạt, cuộc sống của người dân Nha Trang dần trở lại bình thường.