(BVPL) - Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 mặc đồ đồ bảo hộ, mang kính ngăn giọt bắn trao thức ăn đến tận gia đình F0. Mỗi phần quà gồm gạo, dầu ăn, nước mắn… phát cho gần 100 hộ dân.