̣(BVPL) - Sau khi xét nghiệm, người dân Đà Nẵng sẽ được phát những tờ logo "Hộ đã có đại diện xét nghiệm SARS-CoV-2" về  để dán trước nhà, hỗ trợ các tổ dân phố trong việc rà soát và lập danh sách xét nghiệm.