leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi ảnh "Duyên dáng áo dài nữ đoàn viên công đoàn VKSND tối cao" năm 2021.


* Chú ý: Gửi ảnh theo địa chỉ Email: duyendangaodaivkstc@gmail.com (do Báo Bảo vệ pháp luật tiếp nhận). Ghi rõ các thông tin tác giả, địa chỉ, điện thoại, người mẫu ảnh (ảnh cá nhân) cho từng ảnh.

BVPL