Phóng viên: Thời gian qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao, hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan VKSND tối cao gặp những thuận lợi, khó khăn gì và kết quả đạt được là như thế nào?

Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao Hoàng Thành Nam:

Về hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan VKSND tối cao nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức; tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được bảo đảm; hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực. Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cũng luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao. Công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cơ quan VKSND tối cao lần thứ XXVI đã đề ra. 

Trong 5 năm qua, với chủ đề nhiệm kỳ của Đoàn là gắn công tác đoàn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Đoàn Thanh niên cơ quan VKSND tối cao đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trên các mảng công tác như: Vận động đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật…

Bên cạnh đó, Đoàn cũng hết sức chú trọng hoạt động đoàn gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu nhân đạo, tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội … Đặc biệt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng được đánh giá là thành công với 130 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, 93 Đảng viên chuyển Đảng chính thức.

leftcenterrightdel
 Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao Hoàng Thành Nam: “Mong Đại hội lựa chọn được người lãnh đạo có tâm, có tầm”

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cho biết, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao xác định mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên là: Đoàn Thanh niên VKSND tối cao chủ động, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn liền với công tác chuyên môn nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, với phương châm, định hướng hành động: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” để củng cố tổ chức Đoàn. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; phát huy nội lực, tiềm năng, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên cơ quan VKSND tối cao trong công tác tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát.

Phóng viên: Qua theo dõi Đại hội XIII của Đảng những ngày qua, là một Đảng viên, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao, đồng chí có những cảm nhận, suy nghĩ gì?

Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao Hoàng Thành Nam:

Qua theo dõi Đại hội những ngày qua, tôi thấy rằng, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội vô cùng to lớn, với vị thế của chúng ta trong cộng đồng quốc tế ngày càng được nâng cao. Điều này đã thể hiện rõ nét bản chất tốt đẹp của chế độ Xã hội chủ nghĩa và sự quan tâm của Đảng đối với việc quan tâm, chăm lo đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Qua nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được trình bày tại Đại hội, các ý kiến tham luận, cán bộ, đảng viên và bản thân tôi đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này để xây dựng đất nước. Theo tôi, với những nội dung đã được trình bày trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đã đặt ra rất nhiều những nội dung mới, những khát vọng phát triển đất nước Việt Nam chúng ta trong giai đoạn tới.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là một Đảng viên, Bí thư Đoàn thanh niên của VKSND tối cao, tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng tin rằng, Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những vị lãnh đạo có tâm, có tầm với trách nhiệm, có bản lĩnh và trí tuệ  cao để đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Các đảng viên, đoàn viên, thanh niên Cơ quan VKSND tối cao hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó tiếp tục quan tâm đến đội ngũ đoàn viên, thanh niên và ngành Kiểm sát nhân dân.

Trân trọng cảm ơn đồng chí./.

P.V (thực hiện)