BVL_Picture1.jpg

1. ĐẶNG VĂN CHÍNH

- Ngày sinh: 10/6/1968

- Quê quán: Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Phó Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

BVL_Picture2.jpg

2. VÕ THANH DANH
- Ngày sinh: 11/8/1979

- Quê quán: Long Phước, Long Hồ,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

BVL_Picture3.jpg

3. TRƯƠNG THÀNH DÃNH
- Ngày sinh: 09/10/1968

- Quê quán: Trung Nghĩa, Vũng Liêm,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BVL_Picture4.jpg

4. LÊ TIẾN DŨNG
- Ngày sinh: 06/8/1964

- Quê quán: Phú Lộc, Tam Bình,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Bí thư Huyện ủy Tam Bình

BVL_Picture5.jpg

5. NGUYỄN MINH DŨNG
- Ngày sinh: 16/02/1980

- Quê quán: Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

BVL_Picture6.jpg

6. THẠCH DƯƠNG
- Ngày sinh: 24/11/1979

- Quê quán: Tân Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

BVL_Picture7.jpg

7. LÊ HỒNG ĐÀO
- Ngày sinh: 26/5/1974

- Quê quán: Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

BVL_Picture8.jpg

8. LÊ MINH ĐỨC
- Ngày sinh: 07/10/1967

- Quê quán: Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình

- Chức vụ, nơi công tác: Bí thư Huyện ủy Bình Tân

BVL_Picture9.jpg

9. PHAN VĂN GIÀU
- Ngày sinh: 05/4/1966

- Quê quán: Tân Long Hội, Mang Thít, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

BVL_Picture10.jpg

10. NGUYỄN THỊ MINH HẠNH
Ngày sinh: 19/4/1970

- Quê quán: An Phú Tân, Cầu Kè,Trà Vinh

- Chức vụ, nơi công tác: UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

BVL_Picture11.jpg

11. TRẦN VĂN HÊN
- Ngày sinh: 01/01/1964

- Quê quán: Hậu Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

BVL_Picture12.jpg

12. NGUYỄN VĂN HIẾU
- Ngày sinh: 18/11/1964

- Quê quán: Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

BVL_Picture13.jpg

13. TRẦN QUỐC HỢP
- Ngày sinh: 05/6/1976

- Quê quán: Tân Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Phó Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải

BVL_Picture14.jpg

14. HỒ VĂN HUÂN
- Ngày sinh: 20/8/1963

- Quê quán: Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long

BVL_Picture15.jpg

15. TRẦN VĂN KHÁI
- Ngày sinh: 06/10/1963

- Quê quán: Mỹ Cẩm, Càng Long, Trà Vinh

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

BVL_Picture16.jpg

16. PHẠM VĂN KHIÊM
- Ngày sinh: 30/10/1968

- Quê quán: Trung An, Vũng Liêm, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

BVL_Picture17.jpg

17. LÊ ĐỒNG KHỞI
- Ngày sinh: 14/02/1968

- Quê quán: Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Chánh Thanh tra tỉnh

BVL_Picture18.jpg

18. LÊ THỊ THÚY KIỀU
- Ngày sinh: 20/7/1976

- Quê quán: Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

 

BVL_Picture19.jpg

19. NGUYỄN VĂN LIỆT
- Ngày sinh: 03/8/1966

- Quê quán: Ngãi Tứ, Tam Bình,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

BVL_Picture20.jpg

20. HUỲNH BÁ LONG
- Ngày sinh: 10/9/1963

- Quê quán: Hòa Thạnh, Tam Bình,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

BVL_Picture21.jpg

21. ĐOÀN MINH LÝ
- Ngày sinh: 21/10/1964

- Quê quán: Tân Thành A, Tân Hồng, Đồng Tháp

- Chức vụ, nơi công tác: UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

BVL_Picture22.jpg

22. HỒ VĂN MINH
- Ngày sinh: 02/9/1969

- Quê quán: Bình Phước, Mang Thít, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ

BVL_Picture23.jpg

23. NGUYỄN VĂN MINH
- Ngày sinh: 10/01/1972

- Quê quán: Hiếu Nhơn, Vũng Liêm, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Phó Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm

BVL_Picture24.jpg

24. NGUYỄN HIẾU NGHĨA
- Ngày sinh: 20/02/1966

- Quê quán: Bình Phước, Mang Thít,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Bí thư Thị ủy Bình Minh

BVL_Picture25.jpg

25. BÙI VĂN NGHIÊM

- Ngày sinh: 18/11/1966

- Quê quán: Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

BVL_Picture26.jpg

26. LỮ QUANG NGỜI

- Ngày sinh: 04/4/1972

- Quê quán: Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang

- Chức vụ, nơi công tác: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

BVL_Picture27.jpg

27. NGUYỄN VĂN NGỪNG

- Ngày sinh: 25/11/1968

- Quê quán: An Trường A, Càng Long, Trà Vinh

- Chức vụ, nơi công tác: Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

BVL_Picture28.jpg

28. TRẦN NGỌC BÁ NHÂN

- Ngày sinh: 26/01/1981

- Quê quán: Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Quyền Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

BVL_Picture29.jpg

29. TRƯƠNG THANH NHUẬN

- Ngày sinh: 20/4/1974

- Quê quán: Phú Long, Châu Thành, Đồng Tháp

- Chức vụ, nơi công tác: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

BVL_Picture30.jpg

30. BÙI VĂN NỞ

- Ngày sinh: 21/8/1970

- Quê quán: Quới An, Vũng Liêm,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

BVL_Picture31.jpg

31. HUỲNH VĂN PHÚC

-Ngày sinh: 10/10/1965

- Quê quán: Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

BVL_Picture32.jpg

32. TRƯƠNG ĐẶNG VĨNH PHÚC

- Ngày sinh: 23/11/1976

- Quê quán: Hòa Ninh, Long Hồ,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

BVL_Picture33.jpg

33. TRẦN VĂN RÓN

- Ngày sinh: 01/11/1961

- Quê quán: Phú Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long

BVL_Picture34.jpg

34. NGUYỄN THỊ QUYÊN THANH

- Ngày sinh: 19/10/1978

- Quê quán: Phú Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

BVL_Picture35.jpg

35. VÕ QUỐC THANH

- Ngày sinh: 1970

- Quê quán: Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

BVL_Picture36.jpg

36. NGUYỄN THÀNH THẾ

- Ngày sinh: 16/12/1965

- Quê quán: Thuận An, Bình Minh, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

BVL_Picture37.jpg

37. PHẠM MINH THIỆN

- Ngày sinh: 18/8/1972

- Quê quán: Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

BVL_Picture38.jpg

38. TRẦN XUÂN THIỆN

- Ngày sinh: 07/02/1971

- Quê quán: Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, Kiên Giang

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

BVL_Picture39.jpg

39. NGUYỄN HUỲNH THU

- Ngày sinh: 08/10/1983

- Quê quán: Hòa Tịnh, Mang Thít,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Bí thư Tỉnh đoàn

BVL_Picture40.jpg

40. PHAN NGỌC TÍNH

- Ngày sinh: 10/9/1967

- Quê quán: Hậu Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh

BVL_Picture41.jpg

41. TRẦN VĂN TRẠCH

- Ngày sinh: 12/8/1967

- Quê quán: Trung Hiếu, Vũng Liêm,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

BVL_Picture42.jpg

42. NGUYỄN THỊ MINH TRANG

- Ngày sinh: 16/5/1979

- Quê quán: Lục Sỹ Thành, Trà Ôn,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Bí thư Huyện ủy Mang Thít

BVL_Picture43.jpg

43. TRẦN MINH TRANG

- Ngày sinh: 11/12/1971

- Quê quán: Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

BVL_Picture44.jpg

44. NGUYỄN THANH TRIỀU

- Ngày sinh: 05/6/1963

- Quê quán: Thuận Thới, Trà Ôn,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Bí thư Huyện ủy Trà Ôn

45. NGUYỄN THANH TRÚC

- Ngày sinh: 10/12/1979

- Quê quán: Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

BVL_Picture46.jpg

46. LÊ QUANG TRUNG

- Ngày sinh: 02/9/1965

- Quê quán: Mỹ Thuận, Bình Tân, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

BVL_Picture47.jpg

47. HỒ THANH TUẤN

- Ngày sinh: 24/8/1971

- Quê quán: Trung Hiếu, Vũng Liêm,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Giám đốc Sở Tư pháp

BVL_Picture48.jpg

48. LÊ THANH TUẤN

- Ngày sinh: 12/8/1967

- Quê quán: Hựu Thành, Trà Ôn,Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: TUV, Giám đốc Đài PT- TH Vĩnh Long

BVL_Picture49.jpg

49. PHẠM VĂN BÉ TƯ

- Ngày sinh: 19/8/1965

- Quê quán: Thanh Bình, Vũng Liêm, Vĩnh Long

- Chức vụ, nơi công tác: UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh

 


PV (Theo http://www.baovinhlong.com.vn/)