Bản kê khai phải được công khai tại nơi làm việc

Bộ Quốc phòng vừa hoàn thiện dự thảo (lần 6) Thông tư quy định việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Quốc phòng để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Bộ Quốc phòng cho biết, để bảo đảm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành Thông tư quy định về thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Quốc phòng là hết sức cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật. 

Cùng với đó, việc ban hành Thông tư sẽ góp phần đấu tranh, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, làm nền tảng vững chắc cho xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng theo cơ quan chủ trì soạn thảo, thực hiện nhiệm vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 542/QĐ-BQP ngày 23/2/2021 thành lập Ban soạn thảo xây dựng Thông tư quy định chi tiết việc minh bạch tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội. 

Việc xây dựng dự thảo Thông tư đã tuân thủ đúng trình tự, thủ quy định của pháp luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 39/2017/TT-BQP ngày 20/2/2017 của Bộ Quốc phòng ban hành quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.

Về nội dung, dự thảo Thông tư gồm 8 chương, 35 điều, trong đó đã nêu rõ 4 nguyên tắc của việc kê khai, công khai, lưu giữ bản kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập. Cụ thể, người có nghĩa vụ kê khai tự giác báo cáo người chỉ huy có thẩm quyền để đăng ký kê khai bổ sung khi có biến động tài sản, thu nhập trong năm từ 300 triệu đồng trở lên.

Cơ quan nhân sự thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật thông tin biến động quân số, đề bạt, bổ nhiệm để báo cáo người chỉ huy có thẩm quyền trong việc lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai; đồng thời thông báo cho cơ quan kiểm soát tải sản, thu nhập. Tổ chức kê khai, công khai, thu nộp, quản lý bản kê khai theo các quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư này.

Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

leftcenterrightdel
 Xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. (Ảnh minh hoạ)

Bản kê khai là một tài liệu được lưu trong hồ sơ của cán bộ, nhân viên; khi người có nghĩa vụ kê khai được điều động sang đơn vị khác thì bản kê khai của người đó phải được chuyển giao cùng hồ sơ cho đơn vị mới. Khi người có nghĩa vụ kê khai thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ Quân đội thì bản kê khai của người đó được lưu giữ theo quy định về quản lý hồ sơ của cán bộ, nhân viên.

Sẽ bị xử lý nếu không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc

Cùng với các nội dung trên, dự thảo Thông tư cũng quy định những hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời; tẩu tán tài sản, che giấu tài sản, thu nhập dưới mọi hình thức; gây khó khăn, cản trở việc xác minh tài sản, thu nhập.

Khai thác, sử dụng trái pháp luật bản kê khai; cố ý làm sai lệch nội dung, hủy hoại bản kê khai; làm sai lệch hồ sơ, kết quả xác minh tài sản, thu nhập.

Lợi dụng việc công khai bản kê khai, kết luận xác minh tài sản, thu nhập để tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của người xác minh, người được xác minh hoặc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng quy định tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản, thu nhập hiện có thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người kê khai, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên theo quy định của pháp luật của người có nghĩa vụ kê khai được quy định tại Điều 35 Luật Phòng, chống tham nhũng.

Về xử lý hành vi vi phạm công tác trong kiểm soát tài sản, thu nhập, dự thảo Thông tư nêu rõ, người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực; có hành vi tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, tổ trưởng và thành viên tổ xác minh tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận bản kê khai, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, tiến hành xác minh, kết luận xác minh, công khai kết quả xác minh thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định của Quân đội. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ngoài Quân đội không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cá nhân vi phạm các quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 65 Luật Tố cáo 2018. Các hành vi vi phạm quy định nêu trên nếu cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chủ trì soạn thảo, Ban soạn thảo đã ban hành quyết định thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng. Thành viên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập là cán bộ đại diện các cơ quan: Thanh tra Bộ Quốc phòng; Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; Cục Kế hoạch-Đầu tư - Bộ Quốc phòng; Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực, Bộ tổng tham mưu; Cục Nhà trường, Bộ tổng tham mưu; Tòa án quân sự Trung ương; Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng; Cục Thi hành án, Bộ Quốc phòng; Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng. 

P.V