Theo thông tin từ UBKT Trung ương, ngày 18/8/2021, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Quang Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên.

Theo UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam, với cương vị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên, ông Nguyễn Quang Mạnh đã vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 6/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các chức danh Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp; thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con đẻ, dẫn đến con đẻ vi phạm pháp luật, bị Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo.

Vi phạm của ông Nguyễn Quang Mạnh đã làm ảnh hưởng đến vai trò nêu gương của bản thân và gia đình ông Mạnh trong việc quản lý, giáo dục con đẻ, gây dư luận không tốt trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên và làm giảm sút uy tín cá nhân ông Mạnh. 

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Mạnh bằng hình thức khiển trách./.

PV