leftcenterrightdel
VKSND thành phố Hải Phòng thực hiện đồng bộ số hóa hồ sơ vụ án. 

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, VKSND thành phố Hải Phòng đã thực hiện đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ vụ án phục vụ cho việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa, đạt được nhiều kết quả.

Cho đến thời điểm này đã có 10 đơn vị của VKSND thành phố Hải Phòng đã thực hiện thành công phiên tòa xét xử vụ án hình sự có sử dụng tài liệu đã số hóa để công bố chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.

Sau mỗi phiên tòa thực hiện số hóa hồ sơ vụ án, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát và Tòa án của thành phố Hải Phòng đều tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo VKSND thành phố Hải Phòng cho biết, qua kết quả xét xử tại phiên tòa cho thấy, việc tiến hành số hóa hồ sơ vụ án, công bố các tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đã góp phần nâng cao tính thuyết phục đối với những người tham gia tố tụng; kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên được Hội đồng xét xử ghi nhận và đánh giá cao.

Các phiên tòa thực hiện số hóa hồ sơ vụ án đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi của những người tham dự, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng đến quần chúng nhân dân.

leftcenterrightdel
VKSND thành phố Hải Phòng tổ chức các buổi tọa đàm về số hóa hồ sơ vụ án.

Để đạt được những kết quả tốt trong việc triển khai số hóa hồ sơ vụ án, VKSND thành phố Hải Phòng luôn xác định việc triển khai số hóa hồ sơ vụ án là nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. Các đơn vị VKSND hai cấp ngành Kiểm sát thành phố Hải Phòng luôn nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả công tác này.

Bên cạnh đó, VKSND thành phố Hải Phòng còn tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, hội thảo, tọa đàm để thảo luận, đánh giá hiệu quả, khó khăn trong việc ứng dụng số hóa hồ sơ vụ án trong việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên.

Hoàng Hưng