Khi tiến hành xác minh, Kiểm sát viên đã trực tiếp phối hợp với Chấp hành viên được phân công giải quyết vụ việc, chính quyền địa phương nơi người phải thi hành án cư trú để xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

leftcenterrightdel
 VKSND TP. Hải Dương trực tiếp xác minh việc chưa có điều kiện thi hành án.

Thông qua công tác trực tiếp xác minh và kiểm sát hồ sơ chưa có điều kiện thi hành án nhận thấy 12 trường hợp trên đều không có thu nhập, không có tài sản gì để đảm bảo cho việc thi hành án, nên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án là đúng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự 2008 (được sửa, bổ sung năm 2014).

Tuy nhiên, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương vẫn còn để xảy ra một số tồn tại như: Chưa chủ động, kịp thời xác minh điều kiện thi hành án để ra quyết định giải quyết kịp thời; chậm gửi Quyết định chưa có điều kiện thi hành án về chính quyền địa phương nơi cư trú của người phải thi hành án để niêm yết…

VKSND TP. Hải Dương đã tổng hợp kiến nghị chung đối với Chi cục thi hành án dân sự TP. Hải Dương khắc phục những thiếu sót, tồn tại nêu trên./.      

PV