leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật của các văn phòng công chứng trên địa bàn.

Theo đó, thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự, VKSND tỉnh Tiền Giang xét thấy trong thời gian qua, một số Văn phòng công chứng đã và đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có một số vi phạm trong hoạt động.

Đơn cử, tại Bản án số 69/2019/DS-ST ngày 28/11/2019 của TAND tỉnh Tiền Giang, tuyên hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do văn phòng công chứng Chợ Gạo, công chứng ngày 27/01/2014 giữa Nguyễn Văn Thanh, Trần Thị Sáu với Nguyễn Văn Trung.

Tại thời điểm công chứng hộ ông Thanh còn có anh Dũng (anh Dũng bị bệnh tâm thần) chưa được Tòa án cấp có thẩm quyền tuyên bố anh Dũng mất năng lực hành vi dân sự. Khi công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 35, Luật Công chứng năm 2006 Công chứng viên phải xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ thì phải đủ thành viên trong hộ (theo hộ khẩu tại thời điểm cấp đất). Công chứng viên chưa thực hiện đúng theo Khoản 4, Điều 35, Luật công chứng năm 2006 quy định.

Tại hợp đồng công chứng này, công chứng viên đã bỏ qua thủ tục giám định tâm thần của anh Dũng (thành viên của hộ) là vi phạm Khoản 4, Điều 35, Luật công chứng năm 2006; hợp đồng này có 5 trang nhưng Công chứng viên không ký tên, điểm chỉ từng trang, bà Sáu là người không biết chữ, khi ký điểm chỉ không ghi rõ điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào là vi phạm Khoản 6, Điều 35, Khoản 2, Điều 41 Luật công chứng năm 2006.

Bên cạnh đó, Bản án số 23/2020/DS-PT ngày 12/02/2020 của TAND tỉnh Tiền Giang, tuyên vô hiệu về công chứng, chứng thực của Văn phòng công chứng Cửu Long công chứng ngày 26/7/2016, số công chứng 6705, quyển số 01/2016TP/CC-SCC/HĐGĐ về “Văn bản nhường tài sản thừa kế”; của Hồ Thị Vững, Hồ Thị Chơi và Hồ Thị Chắc không có yêu cầu công chứng văn bản nêu trên, các bà ký tên vào văn bản soạn sẵn tại nhà ông Hồ Văn Bình, không có mặt Công chứng viên mà chỉ có mặt anh Nguyễn Tấn Nam là nhân viên của Văn phòng công chứng, việc công chứng của Công chứng viên không thực hiện đúng địa điểm tại trụ sở tổ chức hành nghề công chứng của Công chứng viên, là vi phạm Điều 44, Luật Công chứng năm 2014.

Với những vi phạm trên cho thấy, các Văn phòng công chứng nêu trên chưa thực hiện đúng thủ tục, quy trình khi công chứng, chứng thực. Chính việc vi phạm này, làm cho các bên có liên quan trong việc công chứng, chứng thực phải kiện ra Tòa án giải quyết yêu cầu hủy bỏ các công chứng đã chứng thực, thời gian giải quyết vụ việc kéo dài thời gian, giá trị tài sản có liên quan đến nội dung của hợp đồng công chứng, chứng thực đã tăng giá trị, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân có liên quan trong vụ án.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức. VKSND tỉnh Tiền Giang đã ban hành kiến nghị gửi Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang tham mưu cho UBND tỉnh Tiền Giang có biện pháp chỉ đạo kiểm tra các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh để khắc phục những vi phạm nêu trên.

Sau khi nhận được kiến nghị của VKSND tỉnh Tiền Giang, Sở Tư pháp cũng đã có phản hồi tiếp thu những kiến nghị. Trong thời gian tới, Sơ Tư pháp sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Phong - Lê Thắm