Ngày 29/4/2022, Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Kiên Giang đã họp triển khai Quyết định kiện toàn các thành viên và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện hoạt động của các thành viên Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh.

leftcenterrightdel

Quang cảnh họp Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh

Đây là chương trình hành động được triển khai nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác tuyên truyền cho hoạt động của ngành Kiểm sát tỉnh Kiên Giang. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh chỉ đạo các thành viên tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền.

Trên cơ sở đó, Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Kiên Giang xác định trọng tâm chương trình hoạt động trong thời gian sắp tới cần tập trung đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền; bảo đảm chất lượng tin bài phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người dân và xã hội. Đồng thời, các tin bài đăng trên trang tin điện tử của VKSND tỉnh phải đáp ứng yêu cầu về tính chính trị, bảo đảm tính khách quan, trung thực cũng như tính nghiệp vụ cao. Bên cạnh đó, Tổ Biên tập cũng xác định cần gắn công tác tuyên truyền với công tác đào tạo, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần tích cực trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thiềm Giang Văn - Phạm Châm