Tham gia cùng Đoàn kiểm sát có đồng chí Y Krôn Byă, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn.

Thay mặt đoàn kiểm sát, đồng chí Trịnh Quốc Việt đã thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát, đề nghị Chi cục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trịnh Quốc Việt, Phó Viện trưởng VKSND huyện Buôn Đôn công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát. 

Thay mặt Chi cục Thi hành án dân sự huyện, đồng chí Vũ Văn Minh, Chi cục trưởng, đã tiếp thu toàn bộ Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, báo cáo các nội dung cơ bản theo yêu cầu và mong muốn Đoàn kiểm sát sẽ có những góp ý về tồn tại, hạn chế, giúp các Chấp hành viên rút ra được những kinh nghiệm chung để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm sát sẽ thực hiện nhiệm vụ tại Chi cục trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định.

Hải Âu - Lý Trinh