Việc tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm tiếp tục triển khai thực hiện khâu công tác đột phá của năm 2023 là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của VKSND tỉnh Bình Định, bảo đảm yêu cầu của VKSND tối cao trong bộ chỉ số chấm điểm hàng năm về CNTT.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh khóa tập huấn.

Khóa tập huấn cũng nhằm mục đích trang bị cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên ngành KSND tỉnh Bình Định, nhất là công chức trẻ một số kiến thức, kỹ năng về sử dụng Văn phòng điện tử, an toàn thông tin mạng và tạo mã QR code phục vụ phòng họp không giấy.

Khóa tập huấn có sự tham gia của 50 học viên, gồm các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chuyên viên thuộc VKSND hai cấp tỉnh Bình Định. Trung tâm CNTT và truyền thông tỉnh Bình Định thuộc Sở TT-TT tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm về chương trình, tài liệu, giảng viên, máy tính và các nội dung liên quan phục vụ việc tổ chức khóa tập huấn.

leftcenterrightdel
 Giảng viên truyền đạt kiến thức tại khóa tập huấn.

Tại khóa tập huấn, giảng viên đã truyền đạt chuyên đề nâng cao kỹ năng sử dụng Văn phòng điện tử, bao gồm hướng dẫn quản trị hệ thống. Hướng dẫn sử dụng văn phòng điện tử dành cho Chuyên viên. Hướng dẫn sử dụng Văn phòng điện tử dành cho Văn thư cơ quan. Hướng dẫn sử dụng văn phòng điện tử dành cho lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo đơn vị.

Ngoài ra, khóa tập huấn còn có các chuyên đề với nội dung An toàn thông tin mạng như: Kỹ năng thiết lập máy tính an toàn. Bảo mật và kỹ năng phòng chống mã độc. Kỹ năng nhận biết, phòng, chống thư rác, thư giả mạng.

leftcenterrightdel
 Học viên trực tiếp thao tác trên máy ngay tại khóa tập huấn.

Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây công cộng. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử an toàn. Các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Tạo mã QR code phục vụ phòng họp không giấy.

Các chuyên đề giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao nhận thức, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Hoàng Huynh Thủy