Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định, công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất có chiều hướng gia tăng. Một số vụ việc kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai của một số địa phương, cơ quan chưa kịp thời. Trình tự, thủ tục và nội dung giải quyết khiếu nại một số trường hợp chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Một phiên tòa về giải quyết tranh chấp đất đai tại Bình Định.

Trước thực tiễn nêu trên, để nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, VKSND tỉnh Bình Định đã tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương trong giải quyết các khiếu nại về đất đai, góp phần nâng cao chất lượng trong giải quyết khiếu nại về đất đai ở địa phương.

VKSND tỉnh Bình Định tham mưu cho Ban Nội chính Tỉnh ủy trình ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ban hành văn bản về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai. Để tăng cường phối hợp công tác nói chung và trong giải quyết khiếu nại nói riêng, VKSND tỉnh Bình Định đã ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh Bình Định trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan.

Theo đó, UBND tỉnh đã thường xuyên mời VKSND tỉnh tham gia ý kiến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo các vụ, việc phức tạp xảy ra trên địa bàn có dấu hiệu tội phạm, các tranh chấp dân sự, hành chính, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Mời đại diện VKSND tỉnh Bình Định tham gia hội đồng tư vấn để tham mưu việc giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Bình Định ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh Bình Định.

Trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh, nếu vụ việc có liên quan trực tiếp đến chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp thì Ban Tiếp công dân của tỉnh chuyển đơn hoặc chuyển biên bản ghi nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ảnh hoặc hướng dẫn công dân đến trụ sở VKSND có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân của VKSND tỉnh Bình Định mà nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh thì VKSND tỉnh chuyển đơn hoặc chuyển biên bản ghi nội dung trình bày của người kiến nghị, phản ánh hoặc hướng dẫn công dân đến Ban Tiếp công dân của tỉnh để giải quyết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Hàng tuần, lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Định tham gia tiếp công dân cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tham gia các buổi tiếp công dân do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức; tham gia các Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQVN tỉnh về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất; tham gia các các cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân do các Ban của Đảng, các sở, ngành của tỉnh tổ chức.

VKSND tỉnh Bình Định phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định” nhằm phân tích, đánh giá thực tiễn thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự, hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định; chỉ ra các dạng vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như của UBND các cấp; phân tích nguyên nhân vi phạm, những khó khăn, vướng mắc về áp dụng các quy định pháp luật liên quan.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định”.

Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác giải quyết các vụ án về đất đai trong thời gian tới. Tại Hội thảo, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu UBND các cấp phải nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật trong việc ban hành các quyết định hành chính, nhất là việc thu hồi đất, bố trí tái định cư, cưỡng chế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đồng thời, UBND các cấp có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ban hành các quyết định hành chính, hoặc thực hiện hành vi hành chính.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, vướng mắc. Thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho người dân và Tòa án phục vụ việc giải quyết vụ án; phối hợp với Tòa án trong quá trình xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản; tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại và tham gia phiên tòa.

Đồng thời, VKSND tỉnh Bình Định phối hợp với VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề “Nhận diện vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của TAND tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ năm 2020 đến năm 2022”. Hội nghị nhằm giúp các địa phương, trong đó có UBND các cấp của tỉnh Bình Định, nhận diện được các dạng vi phạm để rút kinh nghiệm nhằm giảm thiểu các khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc quản lý đất đai. Hội nghị cũng giúp các VKSND địa phương nâng cao hơn nữa trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị chuyên đề “Nhận diện vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính của TAND tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ năm 2020 đến năm 2022”.

Nhìn chung, thời gian qua, công tác phối hợp giữa VKSND tỉnh Bình Định với chính quyền địa phương trong giải quyết khiếu nại về đất đai mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. VKSND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại về đất đai đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại về đất đai.

Công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác giải quyết khiếu nại đã nâng cao chất lượng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. UBND tỉnh  Bình Định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của đại diện VKSND tỉnh Bình Định đã kiểm tra, rà soát lại kết quả giải quyết một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc tại các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và TP Quy Nhơn. Góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hàn Thị Tú Yên