leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Xuân Hùng trao giải cho các tập thể đạt giải cuộc thi.

Theo Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Trường Thọ, việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” trong ngành KSND tỉnh Bắc Giang nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Bắc Giang về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2023 của ngành KSND tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về công tác phồng chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Bắc Giang.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị tổng kết cuộc thi. 

Cuộc thi cũng có ý nghĩa rất to lớn trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước  về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, thông qua tổ chức cuộc thi đã tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả công tác tự đào tạo. Không chỉ những người tham gia mà các thành viên trong Ban tổ chức cũng phải rà soát, nghiên cứu toàn bộ văn bản, hướng dẫn, quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành Kiểm sát và địa phương trong hai lĩnh vực này để biên soạn câu hỏi, đáp án bảo đảm chính xác.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Trường Thọ trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao của cuộc thi.

Là người tham gia cuộc thi và trả lời câu hỏi đúng đạt tỷ lệ hơn 92%, Kiểm sát viên sơ cấp  Nguyễn Hải Anh, công tác tại Văn phòng VKSND tỉnh Bắc Giang chia sẻ, "Bản thân cảm thấy cuộc thi đã diễn ra rất thành công, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động ngành KSND Bắc Giang tham gia, đồng thời là hình thức mới để cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Giang giúp chủ động tìm hiểu, nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đến chuẩn mực đạo đức, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ các. Ngoài ra, thông qua việc trả lời các câu hỏi về tình huống thực tiễn, đã giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác…".

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” bắt đầu từ 7 giờ ngày 10/5 đến 16 giờ ngày 31/5 với sự tham gia của 100% cán bộ, công chức ngành KSND Bắc Giang. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến, sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại có truy cập internet truy cập vào địa chỉ: http://thitructuyen.bacgiang.gov.vn diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết quả cuộc thi đã thu hút 100% các đơn vị trong ngành Kiểm sát Bắc Giang tham dự hết sức nhiệt tình. Cụ thể, toàn Ngành có 166 cán bộ, công chức, người lao động tham dự với 4.872 lượt bài dự thi, có 2.936 lượt thi trả lời đúng cả 19/19 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.

Ban tổ chức cuộc thi cũng đã xác định được 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích cao được Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang có quyết định công nhận và khen thưởng.

 

Minh Nhật