leftcenterrightdel
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm VKSND tỉnh Bắc Giang. 

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; Kinh phí thường xuyên chi cho hoạt động nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và chế đãi ngộ đối với cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng 6 tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống đại dịch COVID -19 theo chỉ đạo của VKSND tối cao và UBND tỉnh.

Viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 846 vụ án hình sự các loại, với 1403 bị can (tăng 171 vụ, 93 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Có 49 bị can từ 14 đến dưới 18 tuổi (chiếm tỷ lệ 3,49%); 583 bị can từ 18 tuổi đến 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 41,5%); 765 bị can trên 30 tuổi đến 70 tuổi (chiếm tỷ lệ 54,5%); 6 bị can trên 70 tuổi (chiếm tỷ lệ 0,42%); 110 bị can là nữ (chiếm tỷ lệ 7,84%); 19 bị can là đảng viên (chiếm tỷ lệ 1,35%) và 129 bị can là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 9,19%). Trong đó, tăng nhiều là tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tăng 31,1%; tội phạm xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế và môi trường, tăng 27,8%; tội phạm về ma túy, tăng 8,6%.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt những kết quả tích cực: Đã kiểm sát chặt chẽ, hiệu quả việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; chất lượng điều tra được nâng lên; không có án hủy có trách nhiệm của VKS (cùng kỳ năm 2020 có 1 vụ), số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giảm nhiều (giảm 9 vụ); chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao, không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; kháng nghị phúc thẩm ngang cấp chiếm tỷ lệ cao;

Chất lượng kháng nghị được chấp nhận (vượt từ 15% đến 30%) và tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan, đơn vị tiếp thu đạt 100% (vượt 20%) so với chỉ tiêu yêu cầu của Nghị quyết 96 của Quốc hội. Những kết quả công tác trên Viện kiểm sát đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Bắc Giang chung tay hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Để có được kết quả trên, VKSND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang. Hàng tháng, thực hiện kiểm tra đột xuất các phiên tòa, phiên họp thuộc trách nhiệm Viện kiểm sát tham gia theo quy định pháp luật.

Xây dựng quy chế phối hợp với Tòa án trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Giao cho các Phòng nghiệp vụ xây dựng “Bộ tài liệu chuyên khảo trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự” để đăng tải trên Trang tin điện tử của VKSND tỉnh Bắc Giang, trong đó tổng hợp: các văn bản trả lời thỉnh thị, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; những bản phát biểu, yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ và kháng nghị, kiến nghị có chất lượng, thông báo rút kinh nghiệm,...Định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, biên tập lại Bộ tài liệu để bảo đảm sát thực tiễn...

Đã có 3/10 VKS cấp huyện đã phối hợp với Tòa án ký Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Ban hành 18 kháng nghị, báo cáo VKS cấp cao kháng nghị giám đốc thẩm 1 vụ (VKS cấp cao đã ban hành quyết định kháng nghị), 22 kiến nghị (trong đó có 7 kiến nghị phòng ngừa), 95 văn bản yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ; nghiên cứu, trả lời thỉnh thị 5 vụ, việc...

Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Ký Quy chế phối hợp với TAND tỉnh trong việc giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự. Đã ban hành 3 kháng nghị; 86 kiến nghị (trong đó có 5 kiến nghị phòng ngừa), 38 yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm…

Đã tổ chức 110 phiên tòa rút kinh nghiệm; ban hành 26 văn bản trả lời thỉnh thị và 28 thông báo rút kinh nghiệm trong các khâu công tác; tổ chức 3 hội nghị tập huấn chuyên đề rút kinh nghiệm; thủ trưởng các đơn vị thực hiện tự kiểm tra 201 lượt cán bộ, Kiểm sát viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, không có công chức vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Ngoài ra, VKSND tỉnh Bắc Giang đã thực hiện thanh tra 100% vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ; định kỳ hàng tháng đánh giá chất lượng tranh tụng của Kiểm sát tại phiên tòa hình sự ở 2 cấp; trực tiếp thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm, nhất là việc lập hồ sơ kiểm sát xét xử và kiểm sát biên bản phiên tòa hình sự. Tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm chuyên đề các vụ án có vi phạm, thiếu sót về áp dụng pháp luật hình sự, chuyên đề vi phạm, thiếu sót của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 2 cấp,...

Hàng tháng, thực hiện kiểm tra đột xuất các phiên tòa, phiên họp thuộc trách nhiệm Viện kiểm sát tham gia theo quy định pháp luật. Giao chỉ tiêu cho các đơn vị  và yêu cầu mỗi đơn vị xây dựng 1 chuyên đề để tổ chức rút kinh nghiệm trong đơn vị có lãnh đạo VKSND tỉnh dự và chỉ đạo…

Từ những kết quả được trong 6 tháng đầu năm, VKSND tỉnh Bắc Giang đã đề ra những công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm với 7 nội dung như: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Viện trưởng VKSND tối cao, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác tư pháp, cải cách tư pháp, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành với yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo VKSND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo quyết liệt những khâu công tác còn nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu sót; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, các Nghị quyết của Quốc hội; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tư pháp.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với CQĐT, Tòa án kịp thời khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án dư luận xã hội quan tâm như: Tội phạm về môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, tội phạm hoạt động tín dụng đen, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19,…

Thế Anh