leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi trực tiếp kiểm sát.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Minh Châu - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng đồng chí Trần Thị Phượng Tuyền - Kiểm sát viên là thành viên.

Tại buổi kiểm sát, đồng chí Nguyễn Minh Châu - Phó Viện trưởng VKSND huyện đã công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Phước.

Đồng thời, Đoàn cũng nêu ra một số nội dung cụ thể để thực hiện việc trực tiếp kiểm sát và đề nghị Nhà tạm giữ Công an huyện cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, sổ sách và tạo điều kiện để đoàn kiểm sát hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Phước báo cáo số liệu, tình hình chấp hành pháp luật và những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an huyện Tân Phước.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan đến công tác; kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn Nhà tạm giữ; kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam….

Qua kiểm sát, Đoàn công tác nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Phước đã thực hiện tốt quy định trong việc mở sổ, lập và quản lý hồ sơ tạm giữ, tạm giam; sau khi tổ chức tiếp nhận đã tiến hành phân loại người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định; việc trích xuất, bàn giao người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, mặc, cấp phát tư trang, chế độ ở, sinh hoạt…...

Kết thúc buổi kiểm sát, VKSND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã ban hành kết luận, theo đó đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của đơn vị được kiểm sát và đề nghị Nhà tạm giữ Công an huyện cần tiếp tục duy trì, phát huy, thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

Minh Châu - Phượng Tuyền