leftcenterrightdel
Quang cảnh tại buổi kiểm sát trực tiếp. 

Qua kiểm sát trực tiếp nhận thấy, Cơ quan THAHS Công an huyện Mường Chà và Nhà tạm giữ cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và THAHS. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vi phạm như:

Không gửi quyết định thăm gặp cho cơ quan thụ lý vụ án; Chưa thực hiện người bị tạm giữ, tạm giam ăn thêm gấp 2 lần khi bị áp giải theo lệnh trích xuất đi khám chữa bệnh, xét xử, thực nghiệm điều tra.

Với cơ quan THAHS: Khi nhận được quyết định thi hành án, Cơ quan THAHS Công an huyện chưa thực hiện việc báo cáo Cơ quan THAHS Công an cấp tỉnh mà chỉ thực hiện việc xây dựng đề nghị điều chuyển gửi Cơ quan THAHS Công an tỉnh, đối với 6 bị án; Định kỳ hàng tháng UBND xã thực hiện nhận xét về việc chấp hành án, chấp hành nghĩa vụ của người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; báo cáo việc quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, không đúng thời hạn trong 5 ngày đầu tiên của tháng; UBND các xã thực hiện kiểm kê, điểm danh, kiểm diện người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, tạm đình chỉ, hoãn thi hành án trên địa bàn vào ngày 16/3/2020 là chưa đúng thời điểm…

Đoàn kiểm sát đã ban hành kết luận, kiến nghị cơ quan THAHS sửa chữa, khắc phục những vi phạm, tồn tại nhằm bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh.

Phạm Thu Hằng