Vừa qua, VKSND huyện Hương Khê đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và việc trực tiếp kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Hương Khê nhận thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời công tác tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm, đơn vị đã ghi chép đầy đủ vào sổ quản lý tin báo; việc phân loại xử lý nguồn tin về tội phạm đảm bảo chính xác, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Hương Khê công bố kết luận tại Cơ quan CSĐT cùng cấp.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại như: Cơ quan CSĐT vẫn còn chậm gửi thông báo tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cho Viện kiểm sát; chậm gửi Quyết định không khởi tố vụ án; không thông báo quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo cho người tố giác…

Trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Cơ quan CSĐT Công an huyện còn gửi chậm thông báo thụ lý giải quyết đơn khiếu nại cho Viện kiểm sát, hồ sơ giải quyết tin báo không đánh số bút lục, sắp xếp không gọn gàng…

Từ đó, VKSND huyện Hương Khê đã ban hành  kết luận, kiến nghị trong hai lĩnh vực yêu cầu Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê phát huy những ưu điểm đã đạt được và có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong thời gian tới.

Việt Dũng - Thu Trà