leftcenterrightdel
 VKSND huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp tổ chức họp liên ngành trực tuyến

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác kiểm sát năm 2021, VKSND huyện Hàm Thuận Bắc xác định nhiệm vụ trọng tâm  trong năm của đơn vị sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo tại chỗ đối với đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên làm nghiệp vụ.

Theo đó trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngoài việc thực hiện tốt các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của ngành, đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải không ngừng phấn đấu, tự học tập, rèn luyện nhằm nâng cao trình độ kỹ năng, đáp ứng mọi yêu cầu công tác.

leftcenterrightdel
Chuyên viên tham gia khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại rừng 
leftcenterrightdel
 Chuyên viên tham gia phiên tòa hình sự

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng, tập thể lãnh đạo VKSND huyện Hàm Thuận Bắc thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, Kiểm sát viên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do ngành, địa phương triệu tập. Bên cạnh đó, xác định công tác tự đào tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là trong thời điểm hết sức khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và việc đào tạo, bồi dưỡng tập trung không thực hiện được, trong 9 tháng đầu năm 2021 VKSND huyện Hàm Thuận Bắc đã thực hiện đồng thời nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị, cụ thể:

Thứ nhất, chuyển đổi vị trí công tác giữa các bộ phận nghiệp vụ để tạo điều kiện cho công chức làm quen với công việc chung, tự đào tạo, học hỏi “giỏi một việc, biết nhiều việc” với 3 trên tổng số 6 Kiểm sát viên của đơn vị được chuyển đổi.

Thứ hai, giao hồ sơ cho các đồng chí Kiểm tra viên, chuyên viên tự thực hiện từ giai đoạn bắt đầu cho đến khi kết thúc, dưới sự kiểm tra, giám sát và kèm cặp của các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát khám nghiệm tử thi.

Thứ ba, bố trí để các đồng chí Kiểm tra viên, chuyên viên tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hành quyền công tố KSXX tại tòa... cùng với Kiểm sát viên để học tập tích lũy kinh nghiệm.

Thứ tư, ban hành kế hoạch và tiến hành kiểm tra chéo giữa các Kiểm sát viên trong bộ phận hình sự với nhau về chất lượng thực hiện các hồ sơ kiểm sát để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót nếu có.

Với những nỗ lực kể trên, VKSND huyện Hàm Thuận Bắc từng bước xây dựng thành công một đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên am hiểu pháp luật, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, sẵng sàng đáp ứng được mọi yêu cầu công tác trong tình hình mới./.

Văn Nhiên - Việt An