leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi ký kết.

Tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp có lãnh đạo VKSND huyện Châu Đức, đại diện lãnh đạo Công an huyện Châu Đức, Chỉ huy các Đội nghiệp vụ và Chỉ huy Công an cấp xã, thị trấn, cùng Kiểm sát viên VKSND huyện Châu Đức.

Việc ký kết thành công Quy chế phối hợp liên ngành trong kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, qua đó góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Châu Đức.

Đồng thời, đây cũng là tiền đề để thực hiện tốt, có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, thị trấn tại địa phương trong thời gian tới.

Xuân Lâm