leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo 3 đơn vị Công an - Viện kiểm sát - Tòa án huyện Cù Lao Dung ký kết Quy chế phối hợp.

Theo đó, Liên ngành tố tụng huyện Cù Lao Dung đã tiến hành ký kết “Quy chế phối hợp trong việc sắp xếp hồ sơ vụ án hình sự” và “Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức phiên tòa trực tuyến; phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng dữ liệu điện tử tại phiên tòa”.

Tham dự Lễ ký kết có toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND huyện Cù Lao Dung; lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo Đội nghiệp vụ và Điều tra viên thuộc Công an huyện Cù Lao Dung; lãnh đạo Tòa án huyện và Thẩm phán TAND huyện Cù Lao Dung.

Quy chế phối hợp trong việc sắp xếp hồ sơ vụ án hình sự được Liên ngành xây dựng lần này nhằm tăng cường sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo hồ sơ vụ án hình sự được sắp xếp theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho việc trích cứu hồ sơ, kiểm tra, tổng hợp đánh giá chứng cứ được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện, phục vụ tốt cho từng giai đoạn tố tụng. Quy chế có 3 Chương với 9 Điều đã quy định các nguyên tắc phối hợp, nội dung cụ thể trong việc sắp xếp hồ sơ vụ án hình sự.

Đồng thời, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả chất lượng tổ chức phiên tòa trực tuyến; phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng dữ liệu điện tử tại phiên tòa, Liên ngành cũng đã ký Quy chế phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa trực tuyến; phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng dữ liệu điện tử tại phiên tòa. Quy chế có 3 Chương với 8 Điều.

Việc tổ chức ký kết các Quy chế phối hợp lần này giúp đảm bảo nghiêm túc, thống nhất mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan dựa trên phương châm và nguyên tắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan đã được pháp luật quy định.

Tại buổi lễ, Thủ trưởng các cơ quan đã quán triệt với đội ngũ cán bộ, công chức của 3 đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật cũng như Quy chế đã ký kết để đảm bảo hoạt động nghiên cứu, giải quyết vụ án hình sự thuận lợi, nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện; đồng thời, qua đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành trong khi thực thi nhiệm vụ, công vụ của mỗi cơ quan.

Việt An - Kim Thoa