leftcenterrightdel
 Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Quy chế phối hợp.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Dũng Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 7; đồng chí Phạm Trung Kiên, Quận ủy viên, Viện trưởng VKSND Quận 7.

Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo và công chức VKSND Quận 7.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Trung Kiên, Viện trưởng VKSND Quận 7 phát biểu tại buổi ký kết.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp số 01/MTTQ-VKS/QC ngày 10/10/2016 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 7 và VKSND Quận 7, hai cơ quan đã phối hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế để phù hợp với tình hình thực tiễn công tác và quy định pháp luật hiện hành, thông qua đó tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quy chế phối hợp cũng sẽ giúp nâng cao phản biện xã hội; đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giám sát và kiểm sát hoạt động tư pháp; tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo; tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm tại lễ ký kết.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 7 và đồng chí Phạm Trung Kiên, Viện trưởng VKSND Quận 7 đã đại diện hai cơ quan ký kết Quy chế phối hợp.

Việc ký kết thành công Quy chế phối hợp công tác mới sẽ tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 7 và VKSND Quận 7, giúp hai đơn vị thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, góp phần xây dựng nền tư pháp thực sự dân chủ, với sự tham gia giám sát của mọi tầng lớp Nhân dân.

Việt An - Minh Thiện