Qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra các vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành từ ngày 16/1/2021 đến ngày 20/4/2021, VKSND huyện Châu Thành nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện cơ bản thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại để thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Hoạt động điều tra, giải quyết các vụ án hình sự cũng cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện đã được Cơ quan điều tra kịp thời tiếp nhận, tiến hành xác minh, khám phá nhanh nên có tác dụng tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, VKSND huyện Châu Thành nhận thấy công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm ở Cơ quan điều tra vẫn còn tồn tại một số thiếu sót nhất định. Cụ thể: Vi phạm về thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm; Vi phạm về căn cứ đề nghị gia hạn thời hạn giải quyết, tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ngoài ra, có trường hợp Cơ quan điều tra chậm có văn bản đề nghị Viện kiểm sát ra quyết định gia hạn thời hạn xác minh nguồn tin về tội phạm; đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 147 BLTTHS.

Trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự, Cơ quan điều tra vẫn còn tồn tại một số thiếu sót như: Vi phạm về việc thực hiện biện pháp bắt người phạm tội quả tang; Vi phạm về hoạt động điều tra giải quyết vụ án của Điều tra viên.

Với tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp cả về số lượng vụ việc có dấu hiệu tội phạm, lẫn tính chất, mức độ phạm tội, đã gây không ít khó khăn cho việc xác minh, thu thập chứng cứ. Số lượng Điều tra viên, Cán bộ điều tra còn thiếu so với tình hình an ninh trật tự tại địa phương, dẫn đến tình trạng quá tải trong công việc.

Do đó, để bảo đảm việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm cũng như hoạt động điều tra, giải quyết các vụ án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, VKSND huyện Châu Thành đã ban hành 2 kiến nghị đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành chỉ đạo rút kinh nghiệm trong việc thực hiện đúng quy định của BLTTHS và Thông tư liên tịch 01 trong thời gian tới, nhằm tránh các vi phạm thủ tục tố tụng thuộc trách nhiệm của Cơ quan điều tra, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp của VKSND huyện Châu Thành và Cơ quan CSĐT Công an huyện.

Hải Khương – Phương Thảo