leftcenterrightdel
VKSND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng kiến nghị trong hoạt động thi hành án dân sự. (Ảnh:minh họa) 

Qua thực hiện chức năng kiểm sát quyết định thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng trong 6 tháng đầu năm 2021, VKSND thị xã Vĩnh châu nhận thấy Chi cục THADS thị xã Vĩnh Châu đã thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự bảo đảm các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án đư­ợc thực hiện nghiêm chỉnh, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được đảm bảo kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 tổng số các quyết định mà Chi cục THADS thị xã Vĩnh Châu gửi cho VKSND thị xã Vĩnh Châu thụ lý kiểm sát là 402 quyết định (trong đó, 18 quyết định tiêu hủy vật chứng và quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng). Qua kiểm sát phát hiện 11 quyết định tiêu hủy vật chứng và quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng có vi phạm về thời hạn và chậm đưa ra tiêu hủy vật chứng.

VKSND thị xã Vĩnh Châu đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Vĩnh Châu khắc phục vi phạm về việc thụ lý bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và ra các quyết định thi hành án dân sự, quyết định tiêu hủy vật chứng, quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng đúng theo khoản 1 Điều 125 Luật thi hành án dân sự năm 2014.

Nam Phong