Theo đó, các đơn vị đã tiến hành ký kết các nội dung: Quy chế phối hợp liên ngành giữa viện kiểm sát, Công an, Tòa án trong đấu tranh phòng chống tội phạm; Quy chế phối hợp giữa viện kiểm sát và Tòa án trong việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; Quy chế phối hợp giữa viện kiểm sát và Tòa án trong công tác giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế chủ trì buổi thảo luận tại hội nghị ký kết

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế ký kết quy chế phối hợp liên ngành là để tăng cường sự phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đáp ứng Chỉ thị 48 ngày 22/10/2010 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án năm 2013 và Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Chỉ thị số: 35-CT/TU ngày 06/11/2014 của Ban thưởng vụ tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký vào biên bản ký kết quy chế phối hợp liên ngành

Hội nghị cũng đã thảo luận và sửa đổi một số quy chế về các hình thức phối hợp được nêu trong bản dự thảo quy chế.

Trọng Bình