leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND TX An Khê làm việc với Cơ quan điều tra về những vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra trước khi ban hành kiến nghị.

Từ ngày 1/12/2020 đến 15/5/2021, VKSND TX An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành 03 văn bản kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra. Trong đó, những vi phạm phổ biến của Cơ quan CSĐT được VKS chỉ ra là:

Vi phạm trong việc khám xét chỗ ở, niêm phong vật chứng, kiểm tra mẫu (nước tiểu) để phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy: không tiến hành khám xét hoặc khám xét không kịp thời nơi ở của đối tượng để truy dấu vết tội phạm, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 192 BLTTHS. Việc niêm phong vật chứng không bảo đảm đúng quy định, ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của vật chứng, giá trị pháp lý của việc chứng minh tội phạm không cao, vi phạm khoản 2 Điều 8 Nghị định số 127/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về niêm phong, mở niêm phong vật chứng. Không tiến hành lấy ngay mẫu (nước tiểu) để làm cơ sở xác định các đối tượng có hay không hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phần nào làm ảnh hưởng đến việc chứng minh tội phạm. 

Chậm chuyển vật chứng trong 4 vụ án hình sự, làm ảnh hưởng đến việc đánh giá chứng cứ và quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan tiến hành tố tụng trong thời gian chuẩn bị xét xử, vi phạm điểm b khoản 2 Điều 36 Thông tư số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS.

Không gửi tài liệu, chứng cứ vụ án cho VKS, không thông báo cho Kiểm sát viên tham gia hỏi cung bị can, không yêu cầu bị can viết giấy cam đoan thực hiện nghĩa vụ khi áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, không ghi tư cách tham gia tố tụng trong các biên bản ghi lời khai để giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định; vi phạm khoản 5 Điều 88, khoản 1 Điều 183, khoản 2 Điều 123 BLTTHS.

Sau khi phát hiện những vi phạm trên, VKSND TX An Khê đã phát hành văn bản kiến nghị, yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý cán bộ, Điều tra viên để xảy ra vi phạm, đồng thời có biện pháp khắc phục những vi phạm, thiếu sót, bảo đảm việc giải quyết các vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an cùng cấp đã có văn bản chấp nhận 03 kiến nghị nêu trên của VKS.

Phan Thị Huyền Bích