leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tiến hành công tác kiểm sát. (Ảnh:MH)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, vừa qua, VKSND huyện Tân Phú Đông đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện. Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Quốc Nam – Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Phú Đông làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an huyện, đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ thụ lý và tài liệu có liên quan đến công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Quốc Nam đánh giá: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã mở sổ sách ghi chép, theo dõi đầy đủ các nguồn tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; việc phân loại, xác minh ban đầu được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn và trình tự, thủ tục luật định.

Sau khi thụ lý, đơn vị ban hành Quyết định phân công và gửi đầy đủ cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định. Hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được lập đúng trình tự, thủ tục tố tụng quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/ 2017…

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn một số trường hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra gửi thông báo về việc tiếp nhận cho Viện kiểm sát chưa đúng thời gian quy định (vi phạm khoản 5 Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự); Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chưa kịp thời theo quy định (vi phạm khoản 1, Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017); đã ra quyết định trưng cầu giám định nhưng chưa gửi Quyết định trưng cầu cho Viện kiểm sát (vi phạm khoản 3 Điều 205 Bộ luật Tố tụng hình sự);

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã giúp đơn vị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đặc biệt là các giải pháp trong công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhằm thực hiện tốt hơn công tác xử lý nguồn tin về tội phạm trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã ban hành Kết luận và kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với đơn vị được kiểm sát nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới./.

Ngọc Lan – Kim Thoa