Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện, các thành viên trong Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND huyện Đak Pơ Phạm Bình An phát biểu ý kiến tại cuộc trực tiếp kiểm sát. 

Qua đó nhận thấy, Hạt kiểm lâm huyện Đak Pơ đã kịp thời tiếp nhận và vào sổ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đầy đủ; lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách của các tin báo về tội phạm. Tuy nhiên, Hạt kiểm lâm huyện Đak Pơ còn một số vi phạm, thiếu sót trong công tác này, cụ thể như: Sau khi thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, Hạt kiểm lâm huyện không thông báo cho VKSND huyện Đak Pơ; Chưa ban hành Quyết định phân công Kiểm lâm viên trực tiếp giải quyết tin báo…

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, VKSND huyện Đak Pơ tổng hợp, ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Hạt kiểm lâm huyện Đak Pơ khắc phục những vi phạm, thiếu sót và thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. 

Mạc Thị Thu Thủy