Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Trần Văn Thành - Phó Viện trưởng VKSND huyện Lộc Ninh làm Trưởng đoàn, cùng thành viên là các Kiểm sát viên của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Văn Thành - Phó Viện trưởng VKSND huyện Lộc Ninh công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó Trưởng Công an huyện Lộc Ninh báo cáo Công tác việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Ninh từ ngày 25/10/2021 - 30/7/2022, Đoàn kiểm sát đã tiến hành đối chiếu số liệu và kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Ninh đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự như mở sổ và ghi chép đầy đủ cột mục theo dõi người thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật, trong đó bao gồm: Sổ thăm gặp phạm nhân, Sổ kỷ luật, Sổ theo dõi công tác giáo dục, Sổ theo dõi người có án phạt tù đến nhà tạm giữ, trại giam chấp hành án ...

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó trưởng Công an huyện Lộc Ninh báo cáo Công tác việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự

Việc tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án hình sự đều được Cơ quan thi hành án hình sự lập biên bản giao nhận, tổ chức tống đạt, bổ sung tài liệu hồ sơ và lập hồ sơ quản lý đối với phạm nhân chấp hành án phạt tù, chuyển giao cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý đối với các trường hợp chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ... đảm bảo đúng trình tự, thủ tục.

Đơn vị cũng lập hồ sơ đề nghị Tòa án rút ngắn thời gian thử thách của án treo và số lượng chấp hành xong thời gian thử thách được cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của luật thi hành án hình sự. Các hồ sơ phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Ninh đều tuân thủ đúng quy định, tất cả có nhận xét và đánh giá, xếp loại thi đua cho các phạm nhân. Các trường hợp hoãn chấp hành án đều được quản lý chặt chẽ.

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như một số hồ sơ hoãn thi hành án báo cáo của UBND xã đều là bản phô tô;  một số hồ sơ phạm nhân đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an huyện Lộc Ninh không thông báo cho người nhà phạm nhân.

leftcenterrightdel
 Đoàn làm việc tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Ninh

Trên cơ sở những vi phạm đã phát hiện trong quá trình trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra thiếu sót nêu trên và yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự -Công an huyện Lộc Ninh kịp thời khắc phục, sửa chữa. Đại diện Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lộc Ninh đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến về thiếu sót mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra và sẽ khắc phục, bổ sung kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Khánh - Việt An